Nosným odvetvím živočíšnej výroby je chov kráv bez trhovej produkcie mlieka. Spoločnosť chová priemerne 330 ks hovädzieho dobytka. Živočíšna výroba je sústredená na hospodárskom dvore v Zemplíne a Kline nad Bodrogom.