Pridružená výroba mlynárskych výrobkov z vlastnej produkcie u obílnín vo vlastnom mlyne.