Nosné odvetvie spoločnosti je rastlinná výroba. Je zameraná na produkciu hustosiatych obilnín.

  • pšenica na potravinárske účely
  • raž na potravinárske účely

olejniny:

  • repka
  • sója

viacročné krmoviny.