Firma AGROREÁL, a.s. bola založená 1. 5. 1995. Hlavným predmetom podnikania je poľnohospodárska prvovýroba. Hospodárime na pôde o výmere 3 050 hektárov z toho 2 290 hektárov je orná pôda a 760 hektárov sú trvale trávne porasty.