• Výzva na zverejnenie cenovej ponuky
 • súťažné podklady
 • príloha č.1 - Údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk
 • príloha č.2 - Zadanie s výkazom výmer
 • príloha č.3 - Obchodné podmienky
 • príloha č.4:
  • TS_Hnojisko
  • Hlavná obálka
  • 101-situácia-širšie vzťahy-A3_1
  • 102-situácia-j.s.-420_1100_2
  • 103-SITUáCIA-N.S.-420_630_6
  • 104-pôdorys-420_840_3
  • 105-rezy-420_1080_4
  • 106-žumpa-A3_5
© Agroreál a.s.