• Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
  • Správa o zákazke
  • Zverejňovanie zákaziek
  • Schválenie nenávratného finančného príspevku
  • Fotodokumentácia
© Agroreál a.s.